Πως να ενεργοποιήσω το MozaBook στη διαδραστική οθόνη;

Πως να ενεργοποιήσω το MozaBook στη διαδραστική οθόνη;

Αγαπητοί/ές εκπαιδευτικοί,

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν δημοσιευτεί χρήσιμα αρχεία στον ιστότοπο stem-ib-support.gr/τεκμηρίωση/χρήσιμα-αρχεία σχετικά με τις "Οδηγίες Ενεργοποίησης του MozaBook".


Το πρόγραμμα MozaBook έχει σχεδιαστεί για χρήση σε διαδραστική οθόνη και χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευτικούς σε χιλιάδες αίθουσες διδασκαλίας ανά τον κόσμο. Η εφαρμογή Mozabook βρίσκεται προεγκατεστημένη στο περιβάλλον windows της διαδραστικής οθόνης και παρέχεται δωρεάν από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στο πλαίσιο της Πράξης: «Sub.3 Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149224, της Δράσης: «16676 - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Η άδεια χρήσης αφορά την κατηγορία MozaBook CLASSROOM. Δηλαδή, άδεια για συγκεκριμένη συσκευή η οποία επιτρέπει την χρήση του προγράμματος για απεριόριστο αριθμό χρηστών από την συγκεκριμένη συσκευή. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης δεν χρειάζεται να διαθέτει δική του άδεια χρήσης. Αυτή η λύση ενδείκνυται όταν μία συσκευή χρησιμοποιείται από περισσότερους εκπαιδευτικούς ή μαθητές.

 

Για αυτό τον λόγο σας παρουσιάζουμε όλα τα βήματα ενεργοποίησης της εφαρμογής στη διαδραστική σας οθόνη, ώστε να μπορέσετε να περιηγηθείτε και να ανακαλύψετε και εσείς τις αμέτρητες δυνατότητες που παρέχει. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τις οδηγίες.

Πράξη: Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ψηφιοποίηση της Εκπαίδευσης

Δράση: Υπηρεσίες υποστήριξης για τη χρήση του νέου τεχνολογικού εξοπλισμού που θα προμηθευτούν οι σχολικές μονάδες της χώρας στο πλαίσιο έργων του ΥΠΑΙΘ που χρηματοδοτούνται από το ταμείο Ανάκαμψης‍‍

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HELPDESK

Υποστήριξη Διαδραστικών & Ρομποτικών Συστημάτων στην Εκπαίδευση

 

 

 Τηλέφωνο: 2106993525 | Email: helpdesk@stem-ib-support.gr

Αν το σχολείο σας δεν συμμετέχει στο έργο Υποστήριξης Διαδραστικών και Ρομποτικών STEM Συστημάτων του ΥΠΑΙΘΑ και έχετε λάβει εκ παραδρομής το παραπάνω ενημερωτικό μήνυμα, επιλέξτε Διαγραφή